La major part del dia estic tens i nerviós però no sé què és el que em passa.